Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A XING TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 BẤT THƯỜNG KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 2021

9:13, Chủ Nhật, 8-5-2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A XING TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 BẤT THƯỜNG KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A XING TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 (BẤT THƯỜNG) KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 19/9/2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A XING TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 BẤT THƯỜNG KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016 2021

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh