Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Xy - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

Đảng ủy xã Xy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Thực hiện kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường Vụ Huyện ủy, Công văn số 103-CV/BTG HU, ngày 03/10/2023 Của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị nghiên cứu , học tập quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp...

ĐẢNG ỦY XÃ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH TẠI BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ, XÃ XY

Đảng ủy xã Xy, mặt trận và khối đoàn thể xã tổ chức trồng cây xanh tại bia tưởng niệm Liệt Sỹ, xã Xy.

Lãnh đạo UBND xã Xy dự Hội Nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Đồng chí Hồ Văn Hồng PCT UBND xã Xy dự hội nghị Viên chức, người lao động, năm hoc 2023 - 2024. Tại trường TH và THCS Xy.

Hướng Hóa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 17 tháng 12, huyện Hướng Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Khai mạc hội thi chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2014.

Ngày 9/6, Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa tổ chức khai mạc hội thi chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2014. Đến dự có đồng chí Đặng Minh Khanh – UVTV- Phó chủ tịch thường trực UBND Huyện.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại nhà máy thủy điện

Ngày 13/5, nhà máy thủy điện Quảng Trị đóng tại thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa tổ chức cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Thông báo
Giấy mời
Hình ảnh