Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Lãnh đạo UBND xã Xy dự Hội Nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024

10:28, Thứ Ba, 26-9-2023

Đồng chí Hồ Văn Hồng PCT UBND xã Xy dự hội nghị Viên chức, người lao động, năm hoc 2023 - 2024. Tại trường TH và THCS Xy.

Hội nghị Viên chức, người lao động; năm học 2023-2024

      Năm học 2023 - 2024, trường TH&THCS Xy tiếp tục tập trung các điều kiện để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo Hướng Hóa giai đoạn 2021-2025;đinh hướng đến năm 2030 và thực hiện kế hoạch hành động ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025.

     Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 của ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị: " Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh