Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Hiến máu tình nguyện đợt 4 - năm 2023

8:38, Thứ Tư, 11-10-2023

Công đoàn cơ sở xã Xy tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2023

Hình ảnh Hiến máu tình nguyện đợt 4 - năm 2023

Ngày 06 tháng 10 năm 2023 tại Nhà thi đấu huyện Hướng Hóa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2023. Với ý nghĩa cho đi không có nghĩa là mất, mà sẽ được nhận lại, hiến giọt máu đào trao đi sự sống. Công đoàn cơ sỏ xã xy tham gia hiến máu số lượng 9 đoàn viên. Lượng máu cho đi 2.250 ml máu. Hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh