Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Xy lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

9:13, Thứ Sáu, 19-4-2024

Ngày 16/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xy tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Phan Minh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể xã.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Xy tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; 100% số hộ nghèo, cận nghèo được các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ và tạo điều kiện được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo.  Từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, các hoạt động được triển khai phong phú, đa dạng góp phần tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

 

Đại hội Mặt trận tổ quốc xã Xy lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Mặt trận Tổ quốc xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hình thức tuyên truyền chủ yếu kết hợp với sinh hoạt các đoàn thể khu dân cư, họp thành viên Mặt trận, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với chi bộ, chính quyền có chủ trương, giải pháp phù hợp, tạo sự đồng thuận xã hội; hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chú trọng công tác phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái chăm lo cho người nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vê môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; phối hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước của khu dân cư…

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong nhiệm kỳ 2021-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình hành động cụ thể, trong đó tiếp tục Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm tình hình, gần gũi với nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong khu dân cư; tổ chức triển khai trong nhân dân thực hiện 05 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước; kịp thời công khai những nội dung liên quan để nhân dân biết; kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên Ban công tác Mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xy, nhiệm kỳ mới; bầu bà Hồ Thị Thoan tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xy, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh