Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

ĐẢNG ỦY XÃ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH TẠI BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ, XÃ XY

8:54, Thứ Ba, 31-10-2023

Đảng ủy xã Xy, mặt trận và khối đoàn thể xã tổ chức trồng cây xanh tại bia tưởng niệm Liệt Sỹ, xã Xy.

Hình ảnh cán bộ xã Xy tròng cây tại bia tưởng niệm Liệt Sỹ

     Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy xã, Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội LHPN, Xã đoàn xã Xy tổ chức phát động trồng cây xanh tại bia tưởng niệm liệt sỹ xã Xy. Mỗi đoàn thể trồng một cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên bia Liệt sỹ. Qua hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghệp giải phóng dân tộc.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh