GIỚI THIỆU VỀ XÃ XY - Xã Xy - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu

Xy là một xã thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Nằm cách trung tâm huyện lỵ (thị trấn Khe Sanh) 36 km về phía Nam.

]]>

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo
Giấy mời
Hình ảnh