Thông tin hoạt động đơn vị - Xã Xy - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 10
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 0

Thông tin hoạt động đơn vị

NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Ngày 28,29 tháng 02 năm 2024, UBND xã Xy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện " Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2024.

Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy xã Xy tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy xã Xy tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy xã Xy tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

KỲ HỌP THỨ BẢY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XY, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2023

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của HĐND xã; Kế hoạch số:08/KH-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng ủy xã Xy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số nghị quyết, quy định mới của Đảng.

Thực hiện kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường Vụ Huyện ủy, Công văn số 103-CV/BTG HU, ngày 03/10/2023 Của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị nghiên cứu , học tập quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp...

ĐẢNG ỦY XÃ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH TẠI BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ, XÃ XY

Đảng ủy xã Xy, mặt trận và khối đoàn thể xã tổ chức trồng cây xanh tại bia tưởng niệm Liệt Sỹ, xã Xy.

Lãnh đạo UBND xã Xy dự Hội Nghị Viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Đồng chí Hồ Văn Hồng PCT UBND xã Xy dự hội nghị Viên chức, người lao động, năm hoc 2023 - 2024. Tại trường TH và THCS Xy.

Hướng Hóa: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 17 tháng 12, huyện Hướng Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Khai mạc hội thi chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2014.

Ngày 9/6, Ban chỉ huy quân sự huyện Hướng Hóa tổ chức khai mạc hội thi chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2014. Đến dự có đồng chí Đặng Minh Khanh – UVTV- Phó chủ tịch thường trực UBND Huyện.

1 2 »
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo
Giấy mời
Hình ảnh