Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

9:37, Thứ Năm, 7-3-2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy xã Xy tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ xã Xy" giai đoạn 1930-2020.

          Ban chấp hành Đảng bộ xã Xy nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sữ Đảng bộ Xã Xy (1930-2020) nhằm tái hiện khách quan, trung thực quá trình ra đời, lãnh đạo của Chi bộ, Đảng bộ Xã Xy đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới; đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ mai sau truyền thống lịch sữ của Đảng bộ xã Xy qua các thời kỳ cách mạng.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh