Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

10:10, Thứ Năm, 7-3-2024

Ngày 28,29 tháng 02 năm 2024, UBND xã Xy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện " Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2024.

Văn nghệ chào mừng ngày Biên phòng toàn dân năm 2024

  • Trong 5 năm qua UBND xã Xy đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về " Ngày Biên phòng toàn dân". Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - Xã hội, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. "Thế trận lòng dân" được cũng cố nhân dân bám làng, bám bản, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh